CHỦ ĐỀ NĂM HỌC "ĐỔI MỚI - SÁNG TẠO - YÊU THƯƠNG"

Trường Mầm non Họa Mi tổ chức thực hành trãi nghiệm

1/12/2020 0:0

Học sinh được trang bị thực hành những kỹ năng, phòng chống bắt cóc, xâm hại trẻ em. Thực hành kỹ năng xử lý tình huống thoát hiểm trong đám cháy. Thực ...

164